skulehage_i_barnehage_2018.jpg
Foto: deltager.no

Inspirasjonskurs: skulehage i barnehagen eller på skulen?

Når:
Kvar:
Ivar Aasen-tunet, Salen
Vaksen
GRATIS

Inspirasjonskurs retta mot tilsette i barnehage og grunnskule, gardbrukarar med Inn-på-tunet-tilbod og andre interesserte.

Foredragshaldar Kirsty McKinnon er tilsett ved Norsk senter for økologisk landbruk. Ho har i mange år jobba med økologisk kjøkkenhage og prosjekt og kursverksemd knytt til skulehage. 

Arrangørar: Miljøpartiet de grønne i Ørsta og Volda, Ørsta Venstre og Ørsta SV i samarbeid med Norsk senter for økologisk landbruk. 

Påmelding innan 7.februar på deltager.no. For spørsmål om kurset kontakt Frida Gillberg, tlf 413 16 073

Venstre_horisontallogo_rgb_positiv.jpg
fb_volda-ostra (1).png
26754652_10159952219690235_1829319_n (1).png