Opningstider og prisar

16. august–31. mai:

Måndag–fredag kl. 10–16
Søndag kl. 12–17
Laurdag stengt
Stengt i romjula

1. juni–15. august:

Måndag–fredag kl. 10–17
Laurdag og søndag kl. 12–17
Ope etter avtale utanom vanleg opningstid

Omvising i Ivar Aasen-tunet 

  

Prisar:

Vaksen100
Barn (0 - 5 år) Fri
Barn (6 - 16 år)50
Student   50
Honnør 70
Familie (barn og inntil 2 vaksne)220
Gruppe (min. 15 personar, pr. pers)70
Skuleelev (klassebesøk) 20
Barnehageborn Fri*
 
Prisen inkluderer film, omvising og vitjing i utstillingane i Ivar Aasen-tunet.
 
Lærarar/assistentar/barnehagepersonale i følgje med klasse/barnegruppe går gratis.
 
Vi opnar gjerne Ivar Aasen-tunet for grupper (min. 15 pers.) utanom opningstidene. Då kjem det eit tillegg i prisen på 25,- pr. person.
 
* Tilpassa opplegg for barnehagar med aktivitetar og høgtlesing, kostar kr 20 per barn.