1868 juli-september

Juli
Begyndt paa R.
2. Stærk Varme. Aften hos Karoles [Velle].
3. Besøg af Konow.
4. Ordet ram. Bad paa Holmen.
5. Hos Johannes [Velle].
6. Besøg af O. Sommer. Klingenberg: Ægtemand og Frier; Kjærlighed og Fotografie; Lanners Ballet.
7. Færdig med 86. Hefte (til rangt).
8. Varme.
9. Meget Arbeide.
10. Besøg af Hr. Botne.
11. Stærk Varme. Ikke fuldt færdig med Heftet.
13. Færdig med 87. Hefte (til Raaknad).
14. Søbad.
15. Naaet Side 2100. Stærk Varme.
16. Atter Mikroskopet [Cohn's Solmikroskop].
17. Klingenbergs Theater: Kvindegraad; En Urtepotte [i Hovedet]; Ballet (Askepots Drøm).
18. Færdig med 88. Hefte (til reken).
19. Regn.
20. Sygelig. Maurers Afhandlingom Altnordisch (noteret hos Dahl). Klingenberg: Japaneserne.
21. Hos Unger.
22. Stærk Varme. Besøg af Johnsen.
23. Friskere. Klingenberg: Mødet ved Oskarshall; Ballet.
24. Frisk.
25. Færdig med 89. Hefte (til Rid). Faaet Johnsens "Om Lyset".
26. Varme.
27. Søbad.
28. Skrivningen besværlig.
29. Besøg af O. Sommer. Søbad.
30. Varme.
31. Lidt Regn. Maaneden meget varm og for det meste tør.
 
August
1. Færdig med 90. Hefte (til rivleg). Hos Bergslien. Staalpenner 8.
2. I Tøien.
3. Søbad. Klingenberg, Fest. Komedie: Et Uhyre [og Ballet].
4. Talt med Løkke.
5. Talt med Clausen. Hos Unger.
6. Mørk Luft.
8. Fra Bokmentafelaget: Skirnir 1868; Reikningar, Tidindi (2,4); Landshag (4,2); Nya Sagan; Forngripasafn (1) og Landmæling. Færdig med 91. Hefte (Rót).
10. Søbad.
12. Regn. Klingenberg. Theater: Balletten Hirka m. m.
13. Naaet Side 2200.
14. Regn.
15. Færdig med 92. Hefte (til Rutevikor).
16. Meget varmt.
19. Besøg af Arboe.
20. Samme Varme.
21. Regn. Hos Ross.
22. Færdig med 93. Hefte (til røra). Varmen lidt mindre.
24. Ondt for Brystet. Klingenberg: Koncert.
25. Færdig med R (Side 2243).
26. Optegnelse af dunkle Ord.
27. Optegn. af Ord til Efterspørgsel. Besøg af Dahl fra Kbh. og Sundt m. fl.
28. Kjøbt Dalins Haandordbog 1 dl, 72.
29. Nogle Optegn. af Knudsens Maalstræv.
30. Hos Ross.
31. Forberedelse til en Reise til Telemarken. Indlagt nogle Manuskr. hos Unger. 
 
September
1.Bestemt at reise, men forsinket. Optegnelser af Snorre m. m.
2. Optegnelser. Hos Samson en Reisefrak 6 dl, 72. Kort over Øvre Telemark80 s. Abelsted laant Ervingen.
3. Afreist med "Moss" . Billet til Langesund 2 dl, 18. Godt Veir. Ombord 4. Morgenbl. 4. Frokost og Middag 110, siden 8. Med "Brevig" til Skien, 40. Seent frem (Kl. 10 1/2) i Maaneskin.
4. Skien 92. Med Baaden "Nordsjø" til Ulefoss, 52. Ypperligt Veir. Gaaet til Strengen. Tørst.
5. I Strengen 90 s. Billet til Dalen 1 dl. I "St. Olaf" 30, 12, 12. Godt Veir; endog stærk Varme.
6. Ladsteinen hos Olsen 60. Derfra gaaet til Sandok i Nesland (1 1/2). Meget tungt og bakket; desuden stærk Varme. Seet Eidsborg, Bryneberget, Ravnedjuv. Vel modtagen hos Olav Sandok.
7. Sandok 36. Med Hest til Jamsgaard (1 3/4): 49,11. Besøgt Olaf Fetveit, ogsaa talt med LensmandBjørnson. Meger varmt.
8. Jamsgard 24, 4. Tobak 6. Med Hest til Kostveit (1): 28, 8. Gaaet til Olsnes. Middag 6. Over Totak til Berge (1/2); 24. Storm.
9. Paa Berge hos Rikard. Efter Middag gaaet til Troer og besøgt Præsten Skouge. Seent tilbage.
10. Rolig paa Berge. Samlet nogle Oplysninger.
11. Afreist. Berge 1 dl. Over til Kostveit 16. Gaaet til Jamsgard. Atter en Stund paa Fetveit. Talt længe med Targjei Steffaanson.
12. (Laurdag). Jamsgard 36. Gaaet til Vinje‑Bru og over Børteskardet; mange Forvildelser. Hvilet paa Floten i Børte. Middag (ingen Betaling). Baad over Børtevatn; meget fort i en skarp Nordenvind; Skydsen 24, 12. Siden gaaet til Mo og videre uden Standsning til Aasland; et fortræffelige Hvilested. (Veien regnet til 4 Miil.)
13. Aasland 24. Standset til efter Middag. Talt med Præsten Bjørnestad. Paa Veien en lang Stund hos Mandt. Siden til Ladsteinen. Samme gode Veir, dog stormende og noget koldt.
14. Ladstein 48. Billet til Strengen 1 dl. Ombord i "St. Olaf": 12. Gaaet til Ulefoss; ind hos P. Jensen. Godt Gangeveir, svalt og let.
15. Ulefoss 36. Med "Nordsjø" til Skien 52 s. Godt Veir, dog nogen Vind. I Skien gaaet meget omkring. Tobak 8. Aqv. 5.
16. Skien 1 dl, 60. Billet med "Vestfold" til Oslo 2 dl, 18. Skarp kold Nordenvind; ellers godt. Hjemme Kl. syv.
17. Noget sygelig efter Reisen. Kulde. Ordning af Ord fra Telemark. Faaet Bunyans Pilegrimsferd.
18. Ordning; af tilkomne Ord.
19. Forberedelse til S. Kulde.
20. Vakkert Veir. I Tøien. Gaaet for at besøge Folk, men ikke fundet dem.
21. Forberedelse til Bogstav S. Kongen kommen.
22. Kold Vind. Besøg af Unger.
23. Begyndt paa S. Forkjølelse. Inde hos Karoles [Velle].
24. Rusket Veir. Frosset. Inde hos JuveleerHansen.
25. Betagen af Krim. Eftermiddag i Lagretten paa Raadstuen.
26. Færdig med 94. Hefte (til samstelt). Koldt Veir. Besøg af Aarflot.
27. Brev fra Jon Aasen. Ogsaa fra Grieg. Besøg af Olaus Hansen. Inde hos Ross.
28. Mange Besøg. "Han og Ho", af Janson, 60 s. Klingenberg: Risen og Gygri.
29. Besøg af L. Daae og fl. Megen Hindring. Regn.
30. Torden og stærk Regn. Besøg af Olaf Sveinson fra Gransherad. I Banken modtaget 200 dl. 
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- «Ægtemand og Frier», lystspel av Carl Müller.
- «Kjærlighed og Photographi», fransk farse.
- Lanners Ballet] med var m. a. Bertha Linda, frk. Mimmi og hr. Bernardelli.
- «Naar Qvinden græder», lystspel av Siraudin og Thibaust.
- «En Urtepotte i Hovedet», fransk vaude­ville.
- «Askepots Drøm», ballett av Kathi Lanner.
- K. Maurer: «Über die Ausdrücke altnordische, altnorwegische und isländische Sprache» («Abh.d. Kgl. Bayer. Akad.», 1867).
- Eit japansk artist-selskap i nasjonaldrakter synte balansekunster m. m.
- «Skýrsla um forngripasafn», 1-3, Kbh. 1868-81 (609-11).
- «Hirka», ballett av Kathi Lanner (prenta forklåring u. st. og år).
- Kristian H. J. Dahl (1830-1921), dansk prest og målgranskar.
- A. F. Dalin: «Svensk handordbok», Sth. 1868 (331).
- Olav Sandok (1841-1905), bonde på Sandok, seinare på Göytil i Lårdal.
- Jamsgard, Fetveit og Olsnes, gardar i Vinje sokn.
- Berge, gard i Rauland.
- Tarjei Stefanson (Tjønn) (1828-1913), syskenbarn til A. O. Vinje, skogfut, seinare bonde på Bakken i Mannås.
- Thomas N. Bjørnestad (1822-85), spr. i Mo.
- K. Janson: «Han og ho», Bg. 1868.
- Olaf Sveinsson (1842-1922), frå Seljord, 1861 lærar og klokkar i Gransherad, frå 1876 i Seljord, seinare lensmann og stm.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009