Litteratur og annan informasjon om Jakob Sande

Nettstader:
Jakob Sande-selskapet sine nettsider inneheld m.a. biografi, bibliografiar, diskografi og bilete.

Bøker og andre skrifter
Jakob Sande-selskapet si årbok
Ove Eide:  Jakob Sande. Liv og dikting (2006). Omtale og bokmeldingar på Samlaget sine nettsider
Herbjørn Sørebø: Ein storm frå vest. Jakob Sande - veit eg (2000) Omtale på Samlaget sine nettsider
Herbjørn Sørebø: Fløytelåt. Eit naturlyrisk møte med diktaren Jakob Sande (1996)
Jakob Sande. Samlaget

Artiklar og bokmeldingar
Ottar Fyllingsnes: Eit oppgjer med Sande-klisjeane. Intervju med Ove Eide i Dag og Tid 5.8.2006
Ottar Grepstad: Artikkel i Jakob Sande 2004, årbok frå Jakob Sande-selskapet
Ole Karlsen: Mykje dikt, lite liv. Bokmelding i Dag og Tid 27.10.2006
Jan Inge Sørbø: Jakob Sande: Spottar og salmediktar.
Essay i Sørbø: Frå gamle fjell til magma. Linjer i nynorsk lyrikk, Oslo 2004  
Herbjørn Sørebø: Julesongar på oppdrag. Artikkel i Dag og Tid 24.12.1998

Litteratursøk
BIBSYS:  Bøker og andre skrifter om Jakob Sande
Bibliografi over norsk litteraturforsking:  Bøker og andre skrifter om Jakob Sande
Norske tidsskriftartikler:  Artiklar om Jakob Sande